Gamer PC

با این برنامه‌ها PC خود را برای اجرای بهتر بازی‌های رایانه ای آماده کنید

/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-pc-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

لذت بازی کردن روی PC یا لپ‌تاپتان می‌تواند با لگ زدن و کند شدن نابود شود. موقعیتی که اکثر PC گیمرها با آن آشنا هستند. اینجاست که برنامه‌های مخصوص بهینه‌سازی و راندمان بهتر بازی‌ها، خود را نشان می‌دهند.