هوشمند

اگر گوشی شما به درون آب افتاد، این ده کار را انجام دهید

/post-1

اگر  گوشی هوشمندمان ناگهان به درون آب افتاد یا با مقدار زیادی آب در تماس  بود  چه کنیم؟ در این شرایط خاص انجام چه اقداماتی لازم و انجام ندادن چه   اقدامات ضروری است؟ با سایت شبکه همراه باشید تا شما را با 10 قدم  اورژانسی  برای نجات گوشی آب خورده آشنا سازیم.